Kontakt

Bei Fragen zu den Chess Classic können Sie sich je nach Themengebiet an folgende Personen wenden:

Schmitt1.jpg (14723 Byte)

Hans-Walter Schmitt

Ansprechpartner für:  Giants, Masters, VIP's, PR

email hans-walter.schmitt@t-online.de

Telefon  (06196) 22726

Fax      (06196) 22726

Tischendorf1a.jpg (57608 Byte)

Michael Tischendorf

Ansprechpartner für:  Open, Simultan, Internet

email michael.tischendorf@t-online.de

Telefon  (06192) 95 24 31 oder (0173) 921 58 69

Fax      (069) 7933 6384

Metz2.jpg (8697 Byte)

Hartmut Metz

Ansprechpartner für:  Presse, Journalisten

email hartmut.metz@t-online.de

Telefon  (07222) 53910 oder (07221) 215 1 231

Fietz_Harald_1.jpg (8907 Byte)

Harald Fietz

Ansprechpartner für:  Presse, Übersetzungen

email chesslink2hf@sireconnect.de